Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban

Covid19 info

Intézményvezetői utasítás

A Covid-19 járvánnyal kapcsolatban az alábbi előírásokat kérjük betartani a Művészeti Iskola épületeiben:

– Tantermen kívül, az épületben minden pedagógus, tanuló, egyéb dolgozó és engedéllyel  az épületben tartózkodó külsős személy, szájat és orrot eltakaró maszkot köteles viselni.

– Az intézménybe csak tanulói jogviszonnyal és munkaviszonnyal rendelkező személyek léphetnek be. A szülők csak az iskola kapujáig kísérhetik a gyermekeket.

– A tanteremben a pedagógusok távolságtartással, gyakori szellőztetéssel, kézfertőtlenítéssel, esetleg maszk viselésével védik egészségüket. 

– A tanulók számára a tanteremben, saját csoportjukban továbbra sem kötelező a maszk viselése, de az intézmény vezetése javasolja.

– Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt marad otthon vagy önkéntesen vonul karanténba, csak orvosi igazolással mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

– A csoportos foglalkozásokon – az iskola adottságaitól függően – törekszünk a távolságtartás szabályait betartva kialakítani a tanulók ülésrendjét. Különös tekintettel a drámajáték, társastánc, grafika és festészet  tanszakokra  megfelelő méretű osztályterem áll rendelkezésre.

– A pedagógusok kötelező módon  elvégzik  a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei tanítási órák előtt, illetve közben.

– A tantermekben elhelyezett zongorákat gyakorlásra a tanulók  csak a vezetőség  engedélyével használhatják.

– Zenekari és kórus összpróba nem tartható, helyette szólampróbákat tartunk kis létszámban.

– Egyéni hangszeres oktatás esetén egyszerre csak egy tanuló tartózkodhat  a teremben. Egynél több tanuló  a  kamarazenei foglalkozásokon a távolságtartás szabályai szerint tartózkodhat egyszerre a termekben.

– A  szolfézs órákon amennyiben szükséges, a tanulók között nagyobb védőtávolságot rendelünk el.

– Tanszaki hangversenyt, valamint bármilyen rendezvényt csak ellenőrzött zárt körben (pedagógusokkal, tanulókkal  kizárólag) a védőtávolság megtartásával, a helyiségek befogadó készségének korlátozásávaltarthatunk az iskolaközösség számára.

– A művészeti iskola nagy rendezvényei visszavonásig elmaradnak, illetve elhalasztásra kerülnek.

– A járványveszély fokozott fennállása idejére az intézmény vezetősége nem engedélyezhet semmiféle külső fellépést versenyeken, egyéb helyszíneken (pl. kórus, zenekar) való részvételt az iskola tanulói számára.

Dabas. 2020. 09.21.                                                                    

Kovács Éva 
intézményvezető

Fontos Tájékoztatás!

figyelem

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

Hétfőn intézményünk is tanítás nélküli munkanapot tart.

Bizonyára értesültek róla, hogy 2020. március 16-ától , hétfőtől  bezárnak az oktatási intézmények , az iskolák életében határozatlan ideig új munkarend kerül bevezetésre. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a kialakult rendkívüli helyzet intézményünkre is érvényes. Az intézmény vezetősége a kollégákkal együtt mindent megtesz annak érdekében , hogy tanítványaink tantermen kívüli digitális oktatásban részesüljenek és az ehhez szükséges megfelelő oktatási programokat kidolgozzák.

Tisztelettel kérem türelmüket, együttműködésüket, segítségüket, hogy tanítványaink sikeresen befejezhessék  zenei – művészeti tanulmányaikat. Intézményünk  facebook oldalán és honlapján  folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket az újabb  fejleményekről és egyéb teendőkről. 

Köszönettel: Kovács Éva intézményvezető

Órabeosztások!

Tisztelt szülők, kedves gyerekek!

Az órabeosztásokat a 2019/20-as tanévre szeptember 4-5-6-án, szerda csütörtök és péntek napokon 17:00-tól tartjuk!

Részletekért hívják szaktanárainkat bizalommal!

A Múzsák Alapfoki Művészeti Iskola vezetősége

2019.09.04. 17:00-tól:

Hász Melitta (zongora)
Serfel Viktor
Dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota (zongora)
Dr. Weinperné Kovács Ildikó (zongora)
Harsányi-Nagy Katalin (fafúvó)

2019.09.05 17:00-tól:

Nagy Zsolt (ütő)
Hornyák György (rézfúvó)
Dömötör Tibor (szintetizátor)

2019.09.05 18:00-tól:

Sófalvi Szabolcs László (gitár)

2019.09.06 17:00-től:

Wenzon Zsuzsanna (ütő)
Farkas-Barabás Szabolcs (gitár)