Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban

Intézményvezetői utasítás

A Covid-19 járvánnyal kapcsolatban az alábbi előírásokat kérjük betartani a Művészeti Iskola épületeiben:

– Tantermen kívül, az épületben minden pedagógus, tanuló, egyéb dolgozó és engedéllyel  az épületben tartózkodó külsős személy, szájat és orrot eltakaró maszkot köteles viselni.

– Az intézménybe csak tanulói jogviszonnyal és munkaviszonnyal rendelkező személyek léphetnek be. A szülők csak az iskola kapujáig kísérhetik a gyermekeket.

– A tanteremben a pedagógusok távolságtartással, gyakori szellőztetéssel, kézfertőtlenítéssel, esetleg maszk viselésével védik egészségüket. 

– A tanulók számára a tanteremben, saját csoportjukban továbbra sem kötelező a maszk viselése, de az intézmény vezetése javasolja.

– Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt marad otthon vagy önkéntesen vonul karanténba, csak orvosi igazolással mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

– A csoportos foglalkozásokon – az iskola adottságaitól függően – törekszünk a távolságtartás szabályait betartva kialakítani a tanulók ülésrendjét. Különös tekintettel a drámajáték, társastánc, grafika és festészet  tanszakokra  megfelelő méretű osztályterem áll rendelkezésre.

– A pedagógusok kötelező módon  elvégzik  a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei tanítási órák előtt, illetve közben.

– A tantermekben elhelyezett zongorákat gyakorlásra a tanulók  csak a vezetőség  engedélyével használhatják.

– Zenekari és kórus összpróba nem tartható, helyette szólampróbákat tartunk kis létszámban.

– Egyéni hangszeres oktatás esetén egyszerre csak egy tanuló tartózkodhat  a teremben. Egynél több tanuló  a  kamarazenei foglalkozásokon a távolságtartás szabályai szerint tartózkodhat egyszerre a termekben.

– A  szolfézs órákon amennyiben szükséges, a tanulók között nagyobb védőtávolságot rendelünk el.

– Tanszaki hangversenyt, valamint bármilyen rendezvényt csak ellenőrzött zárt körben (pedagógusokkal, tanulókkal  kizárólag) a védőtávolság megtartásával, a helyiségek befogadó készségének korlátozásávaltarthatunk az iskolaközösség számára.

– A művészeti iskola nagy rendezvényei visszavonásig elmaradnak, illetve elhalasztásra kerülnek.

– A járványveszély fokozott fennállása idejére az intézmény vezetősége nem engedélyezhet semmiféle külső fellépést versenyeken, egyéb helyszíneken (pl. kórus, zenekar) való részvételt az iskola tanulói számára.

Dabas. 2020. 09.21.                                                                    

Kovács Éva 
intézményvezető